Έχουμε 15 ερωτήσεις για σας. Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και δοκιμάστε τις γνώσεις σας πάνω στην ιατρική τεχνολογία.
Ξεκινάμε
 
Ποιό από τα παρακάτω προϊόντα  δεν είναι Ιατροτεχνολογικό Προϊόν? *


 
Όχι! Όλα θεωρούνται προϊόντα ιατρικής τεχνολογίας

Η Ιατρική τεχνολογία περιλαμβάνει ιατρικές συσκευές, προϊόντα εργαστηριακής διάγνωσης, εξοπλισμό ιατρικής απεικόνισης και λύσεις ηλεκτρονικής υγείας που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση προδιάθεσης και τη θεραπεία ασθενών που πάσχουν από ένα ευρύ φάσμα ασθενειών.

Ως Ιατρική τεχνολογία μπορεί να θεωρηθεί οποιαδήποτε τεχνολογία που χρησιμοποιείται  για να βελτιωθεί η ανθρώπινη ζωή. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν πάνω από 500.000 ιατροτεχνολογικά προϊόντα διαθέσιμα, τα οποία σώζουν και βελτιώνουν ζωές καθημερινά. Η Ιατρική τεχνολογία συμπεριλαμβάνει αντικείμενα καθημερινής χρήσης, τα οποία θεωρούμε οικεία όπως οι αυτοκόλλητοι επίδεσμοι, οι σύριγγες ή τα γάντια από λάτεξ. Συμπεριλαμβάνει επίσης γυαλιά, αναπηρικά αμαξίδια, βοηθήματα ακοής, εξετάσεις αίματος και ούρων ακόμα και τεστ εγκυμοσύνης. Επιπλέον, η πλέον εξελιγμένη μορφή της ιατρικής τεχνολογίας περιλαμβάνει τους σαρωτές σώματος, καρδιακές βαλβίδες και βηματοδότες, και τις τεχνητές αρθρώσεις για τα γόνατα και τα ισχία.
 
 Σωστά! Όλα θεωρούνται προϊόντα ιατρικής τεχνολογίας

Η Ιατρική τεχνολογία περιλαμβάνει ιατρικές συσκευές, προϊόντα εργαστηριακής διάγνωσης, εξοπλισμό ιατρικής απεικόνισης και λύσεις ηλεκτρονικής υγείας που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση προδιάθεσης και τη θεραπεία ασθενών που πάσχουν από ένα ευρύ φάσμα ασθενειών.

Ως Ιατρική τεχνολογία μπορεί να θεωρηθεί οποιαδήποτε τεχνολογία που χρησιμοποιείται  για να βελτιωθεί η ανθρώπινη ζωή. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν πάνω από 500.000 ιατροτεχνολογικά προϊόντα διαθέσιμα, τα οποία σώζουν και βελτιώνουν ζωές καθημερινά. Η Ιατρική τεχνολογία συμπεριλαμβάνει αντικείμενα καθημερινής χρήσης, τα οποία θεωρούμε οικεία όπως οι αυτοκόλλητοι επίδεσμοι, οι σύριγγες ή τα γάντια από λάτεξ. Συμπεριλαμβάνει επίσης γυαλιά, αναπηρικά αμαξίδια, βοηθήματα ακοής, εξετάσεις αίματος και ούρων ακόμα και τεστ εγκυμοσύνης. Επιπλέον, η πλέον εξελιγμένη μορφή της ιατρικής τεχνολογίας περιλαμβάνει τους σαρωτές σώματος, καρδιακές βαλβίδες και βηματοδότες, και τις τεχνητές αρθρώσεις για τα γόνατα και τα ισχία.
 
Πόσα προϊόντα ιατρικής τεχνολογίας υπάρχουν σήμερα? *


 
Λάθος!

Υπάρχουν πάνω από 500.000 εγγεγραμμένα προϊόντα  ιατρικής  τεχνολογίας, που ανήκουν σε 16 διαφορετικές κατηγορίες  όπως: ενεργά εμφυτεύσιμα, προϊόντα  για εργαστηριακή διάγνωση, οπτικά και οδοντιατρικά.

 
Σωστά! 

Υπάρχουν πάνω από 500.000 εγγεγραμμένα προϊόντα  ιατρικής  τεχνολογίας, που ανήκουν σε 16 διαφορετικές κατηγορίες  όπως: ενεργά εμφυτεύσιμα, προϊόντα  για εργαστηριακή διάγνωση, οπτικά και οδοντιατρικά.

 
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος για εργαστηριακή διάγνωση (IVD)? *


 
Όχι - Κανένα από τα παραπάνω δεν χαρακτηρίζεται ως In-vitro Διαγνωστικό προϊόν.
Οι εργαστηριακές Διαγνωστικές ή (IVD’s) εξετάσεις είναι εξετάσεις μη επεμβατικές που χρησιμοποιούν βιολογικά δείγματα (π.χ. αίμα, ούρα ή ιστούς) για να προσδιορισθεί η κατάσταση της υγείας ενός ατόμου.

Ποτέ δεν έρχονται σε άμεση επαφή με το εξεταζόμενο άτομο. Παρέχουν πληροφορίες για ένα δείγμα που έχει ληφθεί από το εξεταζόμενο άτομο. Κατά συνέπεια, η αξία των προϊόντων για εργαστηριακή διάγνωση (in vitro Διαγνωστικών) έγκειται στην ποιότητα των πληροφοριών που παρέχουν.

Τα in vitro Διαγνωστικά δεν θεραπεύουν άμεσα τον ασθενή. Ο στόχος τους δεν είναι να έχουν άμεσο θεραπευτικό αποτέλεσμα, αλλά να παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του ασθενούς.

Τα In vitro διαγνωστικά προϊόντα χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της θεραπείας του ασθενούς. Οι επαγγελματίες υγείας χρησιμοποιούν τα IVD’s για την ανάλυση πληροφοριών  που είναι καθοριστικές για την παροχή της σωστής θεραπείας και φροντίδας στους ασθενείς. Αυτό σημαίνει ότι η εμπειρία του επαγγελματία υγείας, κατά την χρήση του προϊόντος, είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί η σωστή λήψη αποφάσεων.

Πάνω από 40.000 In vitro διαγνωστικά προϊόντα υπάρχουν στην ευρωπαϊκή αγορά, ωστόσο οι δαπάνες για αυτά είναι μόνο το 0,8% των συνολικών δαπανών υγειονομικής  περίθαλψης ή κατά μέσο όρο 20,6 € ανά άτομο ετησίως.

 
Σωστά! Κανένα από τα παραπάνω  δεν χαρακτηρίζεται ως In-vitro Διαγνωστικό προϊόν.
Οι εργαστηριακές Διαγνωστικές ή (IVD’s) εξετάσεις είναι εξετάσεις μη επεμβατικές που χρησιμοποιούν βιολογικά δείγματα (π.χ. αίμα, ούρα ή ιστούς) για να προσδιορισθεί η κατάσταση της υγείας ενός ατόμου.

Ποτέ δεν έρχονται σε άμεση επαφή με το εξεταζόμενο άτομο. Παρέχουν πληροφορίες για ένα δείγμα που έχει ληφθεί από το εξεταζόμενο άτομο. Κατά συνέπεια, η αξία των προϊόντων για εργαστηριακή διάγνωση (in vitro Διαγνωστικών) έγκειται στην ποιότητα των πληροφοριών που παρέχουν. 

Τα in vitro Διαγνωστικά δεν θεραπεύουν άμεσα τον ασθενή. Ο στόχος τους δεν είναι να έχουν άμεσο θεραπευτικό αποτέλεσμα, αλλά να παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του ασθενούς. 

Τα In vitro διαγνωστικά προϊόντα χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της θεραπείας του ασθενούς. Οι επαγγελματίες υγείας χρησιμοποιούν τα IVD’s για την ανάλυση πληροφοριών  που είναι καθοριστικές για την παροχή της σωστής θεραπείας και φροντίδας στους ασθενείς. Αυτό σημαίνει ότι η εμπειρία του επαγγελματία υγείας, κατά την χρήση του προϊόντος, είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί η σωστή λήψη αποφάσεων.

Πάνω από 40.000 In vitro διαγνωστικά προϊόντα υπάρχουν στην ευρωπαϊκή αγορά, ωστόσο οι δαπάνες για αυτά είναι μόνο το 0,8% των συνολικών δαπανών υγειονομικής  περίθαλψης ή κατά μέσο όρο 20,6 € ανά άτομο ετησίως.

 
Το 2014, πόσες αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στον τομέα της ιατρικής τεχνολογίας, υποβλήθηκαν στην Ευρώπη? *


 
Λάθος - η σωστή απάντηση είναι 11,000.

Η ιατρική τεχνολογία καινοτομεί συνεχώς, λόγω του υψηλού επιπέδου έρευνας, της ανάπτυξης της βιομηχανίας και της στενής συνεργασίας με τους χρήστες των προϊόντων.

Το 2014, η βιομηχανία ιατρικής τεχνολογίας καταχώρισε 11.124  αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας – 7% του συνολικού αριθμού των αιτήσεων και τον μεγαλύτερο αριθμό ανά κλάδο στην Ευρώπη.

Αντίστοιχα, 5.300 αιτήσεις υποβλήθηκαν από τον φαρμακευτικό κλάδο και 5.900 από τον τομέα της βιοτεχνολογίας.

 
Σωστά!

Η ιατρική τεχνολογία καινοτομεί συνεχώς, λόγω του υψηλού επιπέδου έρευνας, της ανάπτυξης της βιομηχανίας και της στενής συνεργασίας με τους χρήστες των προϊόντων.

Το 2014, η βιομηχανία ιατρικής τεχνολογίας καταχώρισε 11.124  αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας – 7% του συνολικού αριθμού των αιτήσεων και τον μεγαλύτερο αριθμό ανά κλάδο στην Ευρώπη.

Αντίστοιχα, 5.300 αιτήσεις υποβλήθηκαν από τον φαρμακευτικό κλάδο και 5.900 από τον τομέα της βιοτεχνολογίας

 
Τα προσθετικά μέλη είναι μια εφεύρεση του 19ου αιώνα. * 
Λάθος!

Τα προσθετικά μέλη εφευρέθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν από τους αρχαίους πολιτισμούς όπως οι Ρωμαίοι, οι Πέρσες και το αρχαίο Περού.

 
Σωστά!

Τα προσθετικά μέλη εφευρέθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν από τους αρχαίους πολιτισμούς όπως οι Ρωμαίοι, οι Πέρσες και το αρχαίο Περού.

 
Πόσα άτομα εργάζονται στην ευρωπαϊκή βιομηχανία ιατρικής τεχνολογίας? *


 
Λάθος!

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία ιατρικής τεχνολογίας απασχολεί περισσότερους από 575.000 εργαζόμενους.

Ο μεγάλος αριθμός εργαζομένων καταδεικνύει ότι η βιομηχανία ιατρικής τεχνολογίας αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Αντίστοιχα, στις ΗΠΑ η βιομηχανία της ιατρικής τεχνολογίας απασχολεί περίπου 520.000 εργαζόμενους.

 
Σωστά!

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία ιατρικής τεχνολογίας απασχολεί περισσότερους από 575.000 εργαζόμενους. 

Ο μεγάλος αριθμός εργαζομένων καταδεικνύει ότι η βιομηχανία ιατρικής τεχνολογίας αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ευρωπαϊκής οικονομίας. 

Αντίστοιχα, στις ΗΠΑ η βιομηχανία της ιατρικής τεχνολογίας απασχολεί περίπου 520.000 εργαζόμενους.

 
Ο κλάδος της ιατρικής τεχνολογίας στην Ευρώπη αποτελείται από 95% μεγάλες, πολυεθνικές εταιρείες. *


 
Λάθος!

Στην Ευρώπη υπάρχουν σχεδόν 25.000 εταιρίες ιατρικής τεχνολογίας. Οι περισσότερες έχουν τη βάση τους στη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, την Ελβετία, τη Γαλλία και την Ισπανία. Ο κλάδος αποτελείται από 95% μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 
Σωστά!

Στην Ευρώπη υπάρχουν σχεδόν 25.000 εταιρίες ιατρικής τεχνολογίας. Οι περισσότερες έχουν τη βάση τους στη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, την Ελβετία, τη Γαλλία και την Ισπανία. Ο κλάδος αποτελείται από 95% μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 
Έχετε φτάσει στα μισά του κουίζ με {{var_score}}/15 σωστές απαντήσεις. Όπως φαίνεται έχετε εξαιρετική γνώση των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων!

 
Στην αρχαιότητα η χρήση των συριγγών σχετιζόταν με το αίμα. *


 
Λάθος!

Η πρώτη αναφορά της σύριγγας, ως ιατρική συσκευή, ανάγεται στο 280 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια. Χρησιμοποιούνταν κυρίως για να βοηθήσει στην εξαγωγή ξένων σωμάτων από τα αυτιά.

 
Σωστά!

Η πρώτη αναφορά της σύριγγας, ως ιατρική συσκευή, ανάγεται στο 280 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια. Χρησιμοποιούνταν κυρίως για να βοηθήσει στην εξαγωγή ξένων σωμάτων από τα αυτιά.

 
Από το σύνολο των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη, πόσο δαπανάται για την ιατρική τεχνολογία? *


 
Λάθος!

Από το 10,4% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) που δαπανάται για την υγειονομική περίθαλψη, μόνο το 7,5% δαπανάται για την ιατρική τεχνολογία.

 
Σωστά!

Από το 10,4% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) που δαπανάται για την υγειονομική περίθαλψη, μόνο το 7,5% δαπανάται για την ιατρική τεχνολογία.

 
Οι ιατρικές τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των εξόδων υγειονομικής περίθαλψης. *


 
Λάθος!

Οι ιατρικές τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν στον περιορισμό του κόστους περίθαλψης για  τους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, τον περιορισμό της χρήσης αναποτελεσματικής αγωγής, μειώνοντας το χρόνο παραμονής στο νοσοκομείο και βοηθώντας στην ταχύτερη ανάρρωση του ασθενούς.

 
Σωστά!

Οι ιατρικές τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν στον περιορισμό του κόστους περίθαλψης για  τους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, τον περιορισμό της χρήσης αναποτελεσματικής αγωγής, μειώνοντας το χρόνο παραμονής στο νοσοκομείο και βοηθώντας στην ταχύτερη ανάρρωση του ασθενούς.

 
Ποιό είναι το μέγεθος της ευρωπαϊκής αγοράς ιατρικής τεχνολογίας? *


 
Λάθος!

Με βάση τις τιμές των κατασκευαστών, η ευρωπαϊκή αγορά ιατρικής τεχνολογίας εκτιμάται ότι αποτελεί το 31% της παγκόσμιας αγοράς. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά μετά τις ΗΠΑ (~ 40%)

 
Σωστά!

Με βάση τις τιμές των κατασκευαστών, η ευρωπαϊκή αγορά ιατρικής τεχνολογίας εκτιμάται ότι αποτελεί το 31% της παγκόσμιας αγοράς. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά μετά τις ΗΠΑ (~ 40%)

 
Μπορεί η ιατρική τεχνολογία  να αποτελέσει μέρος της ζωής σας, ακόμη και πριν από τη γέννησή σας? *

     
 
Λάθος. Η ιατρική τεχνολογία είναι πάντα γύρω μας, πριν από τη γέννησή μας έως και τα βαθιά μας γεράματα. Για παράδειγμα, η μητέρα μας χρησιμοποιώντας  ένα τεστ εγκυμοσύνης έμαθε για μας. Και μετά  από ένα υπερηχογράφημα άκουσε  τον κτύπο της καρδιάς μας.

 
Σωστά. Η ιατρική τεχνολογία είναι πάντα γύρω μας, πριν από τη γέννησή μας έως και τα βαθιά μας γεράματα. Για παράδειγμα, η μητέρα μας χρησιμοποιώντας  ένα τεστ εγκυμοσύνης έμαθε για μας. Και μετά  από ένα υπερηχογράφημα άκουσε  τον κτύπο της καρδιάς μας.

 
Ποιό κομμάτι της αγοράς της ιατρικής τεχνολογίας προβλέπεται να γίνει το μεγαλύτερο μέχρι το 2020? *
 
Λάθος! Είναι in vitro Διαγνωστικά.
Η ιατρική τεχνολογία προσφέρει λύσεις για πολλές νόσους. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο τομέας των  in vitro διαγνωστικών  είναι ο μεγαλύτερος τομέας, που ακολουθείται από την  καρδιολογία και την ορθοπεδική.

 
Σωστά! Είναι in vitro Διαγνωστικά.
Η ιατρική τεχνολογία προσφέρει λύσεις για πολλές νόσους. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο τομέας των  in vitro διαγνωστικών  είναι ο μεγαλύτερος τομέας, που ακολουθείται από την  καρδιολογία και την ορθοπεδική.

 
Μπορεί ιατρική τεχνολογία να συμβάλει στην καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής? *

     
 
Λάθος, μπορεί.
Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα βοηθούν στη μείωση της μικροβιακής αντοχής, προλαμβάνοντας τη λοίμωξη, αναπτύσσοντας στοχευμένη θεραπεία και παρακολουθώντας τον ασθενή.

 
Σωστά!
Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα βοηθούν στη μείωση της μικροβιακής αντοχής, προλαμβάνοντας τη λοίμωξη, αναπτύσσοντας στοχευμένη θεραπεία και παρακολουθώντας τον ασθενή.

 
Ποιός είναι ο κορυφαίος προορισμός ευρωπαϊκών εξαγωγών? *


 
Λάθος! Είναι οι ΗΠΑ.
Η Ευρώπη εξάγει ιατρική τεχνολογία στις ΗΠΑ (~39%  των συνολικών εξαγωγών), και ακολουθούν η Κίνα (11%) και η Ιαπωνία (8%).

 
Σωστά! Είναι οι ΗΠΑ.
Η Ευρώπη εξάγει ιατρική τεχνολογία στις ΗΠΑ (~39%  των συνολικών εξαγωγών), και ακολουθούν η Κίνα (11%) και η Ιαπωνία (8%).

Σας ευχαριστούμε που συμπληρώσατε το κουίζ. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την αξία της ιατρικής τεχνολογίας στον ιστότοπο medtecheurope.org

Επί τη ευκαιρία γιατί δεν μοιράζεστε το κουίζ με τους φίλους σας ώστε να ελέγξουν και αυτοί τις γνώσεις τους γύρω από την ιατρική τεχνολογία;

Το σκορ σας:{{var_score}}/15